Hoe gaat het gastouderbureau te werk?

Inschrijving vraagouders

Ouders die opvang zoeken voor hun kind kunnen zich telefonisch of via de e-mail aanmelden voor een intakegesprek. Tevens kunt u een intakeformulier als PDF downloaden bij de downloads. Dit intakegesprek vindt plaats bij de vraagouder thuis. Tijdens dit intakegesprek kunnen de wensen kenbaar gemaakt worden die nodig zijn voor de opvang. U krijgt van het gastouderbureau een offerte waarmee u de vergoeding bij de belastingdienst kunt aanvragen, zie hier.


Inschrijving gastouders

De gastouder moet in het bezit zijn van een diploma SPW2 of gelijkwaardig en een geldig EHBO diploma voor eerste hulp aan kinderen hebben. Het GOB biedt jaarlijks herhalingscursus EHBO aan kinderen aan.

U kunt zich telfonisch of via de e-mail aanmelden voor een intakegesprek. Tevens kunt u een intakeformulier als PDF downloaden bij de downloads.

Dit intakegesprek vindt plaats bij de gastouder thuis. Tijdens dit intakegesprek komen de volgende zaken aan bod: Welke dagen en tijden bent u beschikbaar? De veiligheidsvoorschriften van de GGD worden met u doorgenomen. Uw opvoedingsideeën en uw motivatie en ruimte voor het gastkind.


Kennismakingsgesprek

Indien het gastouderbureau denkt dat er een geschikte gastouder gevonden is voor de aanvraag  van de vraagouder, kan er een vrijblijvende kennismaking tussen beide partijen plaats vinden.  De kennismaking is bij de gastouder thuis. Tijdens dit gesprek kunnen zaken besproken worden zoals de dagen en tijden, opvoedingsideeën en de gewoontes van het kind. Na de kennismaking neemt u contact op met het gastouderbureau om aan te geven dat u akkoord bent met deze keuze of niet.


Overeenkomstengesprek

Indien het kennismakingsgesprek positief is verlopen volgt het overeenkomstengesprek. Tijdens dit gesprek worden de zakelijke- en praktische aspecten van de kinderopvang vastgelegd en ondertekend in de overeenkomsten tussen vraagouder en gastouder, tussen vraagouder en gastouderbureau en tussen gastouder en gastouderbureau. Zodra de opvang van start gaat volgt er een proefperiode van twee maanden.


Evaluatiegesprekken

Elk  jaar volgt er een evaluatiegesprek. Samen met de gastouder, de vraagouder en het gastouderbureau wordt er gekeken hoe het de afgelopen periode is verlopen. Wordt er gewerkt volgens het pedagogisch beleid? Voelt het kind zich thuis? Kloppen de dagen en tijden nog? De RIE wordt jaarlijks door de gastouder, vraagouder en medewerker gastouderbureau voor gezien ondertekend en besproken. Is er voldoende afstemming tussen de vraagouder en de gastouder over de zorg en opvoeding van het gastkind? Er zal een verslag worden gemaakt van dit gesprek zodat eventuele afspraken ook de volgende keer kunnen worden geëvalueerd.


Kwaliteit

Gastouderbureau Jip en Janneke biedt erkende gastouderopvang en is ingeschreven bij het Landelijk Register voor Kinderopvang.

Hier kunt u ook het jaarlijkse inspectie rapport van de GGD vinden.

Het gastouderbureau en de oudercommissie hebben een klachtenreglement. Dit staat bij de downloads.

Het gastouderbureau en de gastouders werken volgens een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling. Deze staan bij de downloads.